• İbn Atâullah El İskenderî

   Malikî âlimlerin ve Şâzilî tarikatının büyüklerinden. İsmi, Ahmed bin Muhammed’dir. İbn-i Atâullah İskenderî adı ile meşhûr olmuştur. Ebü’l-Abbâs-ı Mürsî’nin talebesi ve Ebü’l-Hasen-i Sübkî’nin mürşididir. 1309'da Hakk'a yürüdü. Mübarek makamı Karâfe...


   Kitaplar  • İbn Hazm

   İbn Hazm el-Endelüsî, 994'te Endülüs Kurtubasında doğmuş çok yönlü bir İslam âlimi olmakla birlikte bir tarihçi, edebiyatçı ve felsefecidir. İslam'ın itikadî meselelerini inceleyen en önemli isimlerden biri olarak bilinir. Günümüzde tatbik edeni bulu...


   Kitaplar  • İbnül Cevzi


   Kitaplar  • İbnü'l- Cevzî


   Kitaplar  • İbrahim Arıkan

   1893 yılında Kırklareli’nin Akviran Köyü’nde doğdu. Balkan savaşlarına kadar hayatını köyünde geçirdi, Birinci Balkan Savaşı’nda (1912) o zamanki ismiyle Kırkkilise’nin, Bulgarlar tarafından işgal edilmesi üzerine ailesiyle birlikte önce İstanbul’a, ...


   Kitaplar  • İbrahim Pazan


   Kitaplar  • İdris Bostan

   İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi. 1985’te “XVII. Yüzyılda Tersâne-i Âmire” konulu tezi ile Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Kürsüsü’nde doktor, 1992’de doçent ve 1998’de profesör oldu. Klasik Dönem Osmanlı Deniz Tarihi, Deniz...


   Kitaplar  • İhsan Aksoley

   1899’da Üsküdar’da dünyaya gelmiştir. Kuleli Askeri Lisesi’nde eğitimini gören İhsan Aksoley, Telsiz Telgraf Teğmeni olarak, 1917’de denizaltı gemisiyle Kuzey Afrika’ya gitmiştir. Mondros Mütarekesi’nin ilanından sonra 26 Mart 1919’da önce Tunus’ta, ...


   Kitaplar  • İlber Ortaylı

   1947 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1969) ile Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. Master çalışmasını Chicago Üniversitesi’nde Prof. Halil İnalcık ile yaptı. Viyana, Berlin, Paris, ...


   Kitaplar  • İlhan Akbulut


   Kitaplar  • İlkin Başar Özal

   1969 yılında İstanbul’da doğdu. Maçka İlkokulu ve Galatasaray Lisesi’ndeki ilk ve orta öğreniminin ardından Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde lisans öğrenimi tamamladı. Boğaziçi Tarih’teki master derecesi sonrasında halen aynı kurumda doktora öğ...


   Kitaplar  • İlknur Bektaş

   2 Eylül 1970’te doğdu. Cibali Kız Lisesi’nden mezun oldu. Eğitimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü’nde devam etti. Daha sonra Radyo TV, gazetecilik, senaryo yazarlığı, yaratıcı yazarlık ve fotoğrafçılık alanlarında eğitimler almı...


   Kitaplar  • İmadüddin Halil


   Kitaplar  • İmam Gazâlî


   Kitaplar  • İ̇mam Rabbanî Ahmed Sirhindî


   Kitaplar  • İrfan Gürkan Çelebi

   Erzurum’da doğdu. Önce işletme okudu. Ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Dramatik Yazarlık eğitimi aldı. Televizyon ve radyo programları yaptı. Gazetelere köşe yazıları yazdı. Yazdığı oyunlar Devlet Tiyatrosu ve özel...


   Kitaplar  • İsaac Asimov


   Kitaplar  • İsmail Acarkan


   Kitaplar  • İsmail Akbal

   1974 Aksaray doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladı. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede Siyaset Psikolojisi üzerine yüksek lisans, Ankara Üniversitesi’...


   Kitaplar  • İsmail Bilgin

   1964'te Gelibolu’nun Evreşe bucağında doğdu. İlk ve ortaokulu Evreşe’de, liseyi Gelibolu’da bitirdi. İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nü kazandı. 1993'te yüksek lisansını, 1999'da da doktorasını tamamlayarak Jeoloji Doktoru unvanını ...


   Kitaplar  • İsmail Demirci


   Kitaplar  • İsmail E. Erünsal


   Kitaplar  • İsmail Güneş


   Kitaplar  • İsmail Hakkı Bursevî

   1653’te bugünkü Bulgaristan’ın Aydos kasabasında dünyaya geldi. Uzun süre Bursa’da yaşadığı ve orada vefat ettigi için Bursevî diye meşhur oldu. Küçük yaşta iken tasavvuf ve tarikat çevreleriyle irti


   Kitaplar  • İsmail Kara


   Kitaplar  • İsmet Kırpınar

   1954 Erzurum doğumlu İsmet Kırpınar, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1979’da mezun oldu. Uzmanlık eğitimini Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaparak Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ile Erzurum Numune Hastanesi’nde çalıştı. 1...


   Kitaplar  • İszak Schulhof


   Kitaplar  • İvan Gonçarov

   18 Haziran 1812’de Ulaynovsk’ta doğan Gonçarov, Moskova Üniversitesi’nden mezun olmuş ve 30 yıl devlet memurluğu yapmıştır. Bu sıralarda yaptığı çeviriler, yazdığı şiir ve kısa öykülerle edebiyat çevrelerinde yer almaya başlamıştır. İlk romanı Sırada...


   Kitaplar  • İvan Sergeyeviç Turgenyev


   Kitaplar  • İvor Baddiel

   90'ların ortalarından itibaren yazın hayatına devam eden Ivor Baddiel 13 adet çocuk ve gençlik kitabının yazarıdır. İlkokul öğretmenliği yapmaktadır. TV şovları yazıyor ve ünlülerle ilgili çalışmaları bulunuyor.


   Kitaplar