Hikemi Ataiyye Şerhi


  • Dizi : Tasavvuf Klasikleri
  • İlk Basım Tarihi : 01.02.2010
  • Sayfa Sayısı : 544
  • Ebat : 13,5x21
  • Etiket Fiyatı : 50,00 ₺
  • ISBN : 978-975-9161-42-2
“Hikmet mü'minin yitiğidir, bulduğu yerde alır.” Hz. Muhammed (sav). 


Büyük hakîmlerden, marifet ehli bir hakikat eri olan İbn Atâullah el-İskenderî Hazretlerinin ârifâne bilgiye teşne olan taliplere ve sâliklere değerli öğütler içeren eşsiz eseri Hikem-i Atâiyye'yi mutasavvıflar şöyle övdüler: 
“Namazda Kur’ân’dan başka bir kitap okumak caiz olsaydı ‘Hikem’ okunurdu.”

Şâzeliyye yolunun ve evliyaullahın ulularından İbn Atâullah el-İskenderî Hazretlerinin hikmetleri elliden fazla şerhe konu oldu; defalarca İngilizceye, Fransızcaya, İspanyolcaya çevrildi. 262 hikmetli sözü, Merhum Âlim Ahmed Mâhir Efendi'nin açıklamaları ve Tahir Galip Seratlı’nın nitelikli çevirisiyle okuruyla buluşuyor. Vera'dan zühde, muhabbetten marifete birçok konu hakkında, "Günah işlediğinde bile ümidin azalması, amele güvenmenin alametlerindendir,”  kelâm-ı kibarında olduğu gibi vazıh ve vurucu bir şekilde terennüm edilmiş hikmetlerin yine yüksek maneviyatlı beyitlerle ve açıklamalarla şerh edildiği bu tasavvuf klasiği günümüzün hızlı hayatında maneviyata aç dimağlara ilahî neşveler içeren bir sofra kuruyor. 

Her insanın istidadınca okuyabileceği ve kabulde zorlanmayacağı hayat gerçekleri Hikem-i Atâiyye’de…
Tarih Başlık Yazar Mecra Kaynak Detay