Keşif ve Kerâmet


  • Dizi : Tasavvuf Araştırmaları
  • İlk Basım Tarihi : 01.03.2008
  • Sayfa Sayısı : 224
  • Ebat : 13,5x21
  • Etiket Fiyatı : 27,50 ₺
  • ISBN : 978-975-9161-30-9

Keşf ü kerâmâta erer
Cümle makâmâtı geçer
Vahdet gülün dâim derer
Gülzâr-ı Hû yâ Hû ileİlhamat ve keramet gibi hususlarda aşırı giden; aklın, fikrin, mantığın ve ilmin değerini hafife alan, hatta bazen sıfırlayan kişi ve zümrelerin mevcut olduğu bilinen bir husustur. Bunlar kendi tutumlarını savunmak için büyük sufilerin bazı görüşlerini ileri sürüp onlardan destek alma çabasına girmektedirler. Diğer taraftan insan bilgisinin izafî olduğu hususunun günümüzde daha fazla ortaya çıkması ve kabul görmesi dogmatizmi, rasyonalizmi, hatta bilimi de geniş ölçüde etkilemiş, bunlara kayıtsız şartsız ve mutlak olarak güvenilemeyeceğini ortaya koymuştur. Bu sebeple ilim ve akıl adına keşfe de keramete de karşı çıkmak kolay olmamaktadır. Dolayısıyla burada büyük bilgelerin, âriflerin, erenlerin manevî ilkeler etrafında şekillenen keşif ve ilham tecrübeleri esas alınmalıdır. 

Tasavvuf kültürü ve tarihi alanında istisnaî ve öncü çalışmaları bulunan araştırmacı Prof. Dr. Süleyman Uludağ, tarihte ve günümüzde en fazla tartışılan hususlar olan keşif ve kerameti bu eserde, konuya mümkün mertebe hem dinî ve İslamî açıdan hem de beşerî ve insanî açıdan bakıyor. Anlaşılır bir açıklama ile gerçekçi bir yorumu benimsiyor.

Tarih Başlık Yazar Mecra Kaynak Detay