Efe Hazretleri


  • Dizi : Tasavvuf Sohbetleri
  • İlk Basım Tarihi : 01.06.2013
  • Sayfa Sayısı : 192
  • Ebat : 13,5x21
  • Etiket Fiyatı : 20,00 ₺
  • ISBN : 978-605-5215-26-2
Hazer kıl! Kırma kalbin kimsenin cânını incitme
Esîr-i gurbet-i nâlân olan insanı incitme
Tarîk-i ışkda bîçâre-i hicrân-ı incitme
Sabır kıl her belâya, Hâne-yi Rahmân'ı incitme


Meşhur lakabı “Alvarlı Efe” olan Muhammed Lutfî Hazretleri (1868-1956) değeri yüksek ve derecesi yüce Allah dostlarındandır. Bu dizeler, onun yüksek hallerinin ve makamının, kuşatıcı öğretisinin dört dizeye sığmış muhtasar bir özeti, bu dünyada Rabbi ile ayrılığı yaşayan insana kemâlâtı salık verip umudu muştulayan bir müjdeler silsilesidir.

Efe Hazretleri uzun yıllar, günümüzde Malatya'ya bağlı Alvar Köyü’nde imamlık ve irşad vazifesini ifa etmiştir. Hal ve kemâl, ilim ve irfan sahibi insanlara hürmet ve muhabbet ifadesi “Efendi” unvanının kısaltılmış şekli olan “Efe” namıyla anılmaktadır, ki onun engin muhabbet deryasındaki aşkın tecellileri bizlere bıraktığı ve birçoğu bestelenmiş mübarek terennümlerinde görebiliriz. 

Türk-İslam medeniyetine hizmetleriyle tanınan, Efe Hazretleri Vakfı’nın kurucularından Hattat Hüseyin Kutlu Efendi gönüllere hükmeden mânâ eri Efe Hazretlerini anlatıyor. Efe Hazretlerinin ilk hocası, muhterem babası, zâhirî ve bâtınî ilimlerde yed-i tûlâ sahibi Hâce Hüseyin Efendi ve şeyhleri Hacı Feyzullah Efendi ile Mîr Hamza Nigârî’yi; kudsî nazarı ve irşadıyla Alvar İmamının Nakşibendiyye'nin altın halkasına dâhil olduğu Pîr Muhammed Küfrevî Hazretlerini; bıraktığı en önemli eseri, yegâne oğlu ve mümtaz halifesi Seyfeddin Efendi’yi; mücahid kimliğini, cömertliğini kısaca Maneviyât Efesinin hayatını bu satırlarda buluyor, sadırlarımıza aksettirmeye çalışıyoruz.
 
Tarih Başlık Yazar Mecra Kaynak Detay