Ya İstiklal Ya Ölüm


  • Dizi : Çağdaş Türkiye Tarihi
  • İlk Basım Tarihi : 01.09.2020
  • Sayfa Sayısı : 240
  • Etiket Fiyatı : 29,50 ₺
  • ISBN : 978-605-08-3434-5

Cumhuriyet dönemi siyasi ve sosyal tarihi alanında yaptığı çalışmalarla bilinen Prof. Dr. Ali Satan bu kitabında; literatüre “Kongreler Dönemi” olarak geçen, Mondros Mütarekesi (30 Ekim 1918) ile TBMM’nin açılışı (23 Nisan 1920) arasındaki on yedi aylık zaman dilimini etraflıca ve titizlikle anlatıyor. Asker, sivil, eşraf, esnaf, bürokrat ve din adamı gibi toplumun her kesiminin iştirakiyle yapılan kongrelerin fotoğrafını çeken Satan, Anadolu ve Rumeli'nin işgali sonrası askerin ve halkın sadece cephede değil, dört duvar arasında da meşruiyetlerini kamuoyuna duyurmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini, toplanan kongreler üzerinden tek tek ve detaylı bir biçimde okuyucuya aktarıyor.

·          Mustafa Kemal Paşa Samsun’a çıkmadan önce hangi kongreler yapıldı?

·          Erzurum ve Sivas’tan evvel hangi şehir hukukî özgürlük bayrağını açtı?

·          Hangi şehrimiz birden fazla kurultaya ev sahipliği yaptı?

·          Kongreler cepheye nasıl bir motivasyon sağladı?
Prof. Dr. Ali Satan, Millî Mücadele Dönemi’ne dair yeni bir tarih penceresi açıyor ve mütareke devrinde Anadolu ve Trakya’da yapılan 31 kongreyi katılımcıları ve alınan kararlarıyla değerlendiriyor.

Tarih Başlık Yazar Mecra Kaynak Detay