Cebrailin Kanat Sesi


  • Dizi : Tasavvuf Klasikleri
  • İlk Basım Tarihi : 01.02.2006
  • Sayfa Sayısı : 160
  • Ebat : 13,5x21
  • Etiket Fiyatı : 22,50 ₺
  • ISBN : 978-975-9161-09-5

Aşk ile hemdem olmak, Cebrail'in kanadına konmak isteyenler için...

Cebrail’in Kanat Sesi
, İslam dünyasında sezgi ve ilhama dayanan felsefenin temellerini atan, Şeyhü'l-İşrâk ve Şeyhü'l-Maktûl olarak bilinen Şehâbeddin Sühreverdî’nin felsefî, irfanî, sembolik hikâyelerinden oluşuyor. Sühreverdî Hazretleri, insanın ilahî nefha ve Muhammedî Nûr ile halk edilmesi meselesi üzerine eğildiği işrâk felsefesi metodu ile tasavvufî düşünceyi etkilemiş en önemli isimlerden biridir. Bu nedenle eserdeki semboller ayrıca önem taşımaktadır.

İnsanın öyküsünün bu âlemdeki yalnızlığıyla başladığını söyler Sühreverdî. Bu, Elest Bezmi'nden varlık âlemine gelinen bir ayrılık yolculuğudur. Bu nedenle hikâyelerinde, varlık âleminden yokluk diyarına gönderilen insanın asıl vatanına dönme iştiyakını anlatır.

Cebrail'in Kanat Sesi, gayb âlemine çıkılan seferin adım adım bir öyküsüdür; yola revân olanın karşılaşacağı engellerini, tehlikeleri aşmanın usullerini ve menzillerin esrarını terennüm eden bir ibretâmiz öyküler manzumesidir. 

Kur’ân, irfanî bilgi ve antik İran hikâyelerinden esinlenerek yazılan hikâyeler, zâhirî anlamlarının yanı sıra pek çok bâtınî bilgiye de kaynaklık ediyor.

Tarih Başlık Yazar Mecra Kaynak Detay