İbnülemin Mahmud Kemal İnal


  • Dizi : Kültür Tarihi
  • İlk Basım Tarihi : 01.11.2020
  • Sayfa Sayısı : 720
  • Etiket Fiyatı : 80,00 ₺
  • ISBN : 978-605-08-3460-4

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e miras kalan en önemli kültür âbidelerinden biridir İbnülemin Mahmud Kemal İnal… Gerek sahip olduğu bilgi birikimi, gerekse kendine has özel yaşantısıyla nev'i şahsına münhasır bir zattı. Bilhassa kaleme aldığı biyografi çalışmalarıyla dünyaca meşhur olan İnal’ın Batı’daki lakabı “Ölülere Hayat Veren Adam”dır.

Elinizdeki bu eser, Osmanlı medeniyetinin son temsilcilerinden biri olan İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın hayatını, ailesini ve onun etrafında oluşan kültür havzasını, kendisini tanıyanlar ve bu havzada yaşayanların şahitliğinde günümüze aktarıyor. Bu çalışmada ayrıca İbnülemin’in kısa hayat hikâyesine, aile üyeleri hakkındaki bilgilere, kendisiyle yapılan ilgi çekici mülâkatlara yer verilmiştir. Kendi başına bir akademi gibi vazife gören ve âlimlerin, edebiyatçıların, şairlerin kısacası hüner ehli isimlerin uğrak yeri olan İbnülemin Konağı'nın yani “Dârü’l-Kemâl”in ilim, irfan ve mûsikî dünyamız için önemi ve katkıları bu kitapla gün yüzüne çıkıyor.

Dursun Gürlek İbnülemin Mahmud Kemal İnal/Dârü’l-Kemâl ve Erbâb-ı Kemâl-2 ismini verdiği bu kitabıyla kültür dünyamızın bu âbide şahsiyetine hayat veriyor.

Tarih Başlık Yazar Mecra Kaynak Detay