Sarayda İktidar Mücadelesi


  • Dizi : Osmanlı Tarihi
  • İlk Basım Tarihi : 01.10.2009
  • Sayfa Sayısı : 240
  • Ebat : 13,5x21
  • Etiket Fiyatı : 12,04 ₺
  • ISBN : 978-605-114-123-7

Veliahd Murad Efendi ve annesi nasıl bir borç girdabındaydı?

Murad Efendi’nin borçlandığı özel bankeri kimdi?

Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilişi sırasında haremi nelere maruz kalmıştı?

Sultan Abdülaziz hanedanının mücevherlerine ne şekilde ve kimler tarafından el konuldu?

Osmanlı Sarayı’nda iki Valide sultanın iktidar ve mücevher mücadelesi nasıl cereyan etti?

Sultan V. Murad’ın borçlarına karşılık Abdülaziz Hanedanı mücevherleri hangi bankere rehin verildi?

II. Abdülhamid, V. Murad’la alakalı cevaplamaları için devlet meclisine hangi üç soruyu yöneltti?

Padişahın V. Murad’a özel olarak gönderdiği mektubun içeriği neydi?

Sultan Abdülhamid neden mücevherlerin peşine düştü?

Bir Osmanlı Padişahı ile bir Galata Bankeri’nin uzun süren mücevher pazarlığı nasıl gerçekleşti?

II. Abdülhamid’in binbir zorlukla Paris’ten İstanbul’a getirttiği mücevherlerin sonu ne oldu?

 

Sultan Abdülaziz, V. Murad ve Sultan Abdülhamid üçgeninde yukarıdaki sorular, Sarayda İktidar Mücadelesi'nde cevap buluyor.

Bu çalışma, çok kısa ve gizemli zaman diliminde tarih sahnesinde gizli kalmış pek çok önemli detayı içermekte ve bugüne kadar bilinen bazı yanlışları da düzeltmektedir.

Kitapta Osmanlı Devlet Arşivleri'nde bugüne kadar saklı kalan belgeler ışığında Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesiyle başlayan, Sultan Murad'ın kısa saltanatıyla devam eden ve Sultan II. Abdülhamid'in tahta çıkışının ilk yıllarına kadar süregelip nihayetlenen, şimdiye kadar ele alınmamış, mücevher ve iktidar ekseninde bir saray trajedisi Doç. Dr. Arzu Terzi'nin akıcı üslubuyla okurun karşısına çıkıyor.

Tarih Başlık Yazar Mecra Kaynak Detay