Denize Kavuşan Irmak


  • Dizi : Tarih İnceleme-Araştırma
  • İlk Basım Tarihi : 01.03.2020
  • Sayfa Sayısı : 400
  • Etiket Fiyatı : 37,50 ₺
  • ISBN : 978-605-08-3244-0

TÜRKİYE TARİHİNDE İSLÂM’IN DİĞER YÖNÜ: ANADOLU’DA ŞİÎLİK UNSURUNU YENİDEN DÜŞÜNMEK VE İSMAİLİ ETKİSİ HAKKINDA BAZI YORUMLAR

Ahmet Yaşar Ocak

 

OSMANLI BARIŞI SİSTEMİNDE HARAÇ VEREN VOYVODALIKLAR: EFLAK VE BOĞDAN MESELESİ

Viorel Panaite

 

OSMANLI MAAŞ SİSTEMİ VE İMPARATORLUĞUN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞİMİNİ ANLAMADAKİ ROLÜNÜN GELİŞİMİ ÜZERİNE YORUMLAR

Yavuz Cezar

 

İSTANBUL ESNAFI ÖRNEĞİNDE “KAMU YARARINDAN” “DEVLET ÇIKARINA” MASLAHA, 1730-1840

Engin Deniz Akarlı

 

BİR GEÇİŞ DÖNEMİNDE OSMANLI İKTİDARININ İFADELERİ: 1760 VE 1830

Virginia H. Aksan

 

OSMANLI DEVLET MALİYESİ: 1859-63 YILLARINDAKİ BÜTÇE AÇIĞI VE İÇ BORÇ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Keiko Kiyotaki

 

GEÇ OSMANLI TOPLUMUNDA KADIN, ADALET VE İKTİDAR: FİRÛZE HANIM’IN ÖYKÜSÜ

Oktay Özel

 

İMPARATORLUK VE BENLİK: SADRİ MAKSUDİ’NİN İNGİLTERE İLE KARŞILAŞMASI

Azade-Ayşey Rorlich

 

OSMANLI ÖZEL TEŞKİLATI/TEŞKİLAT-I MAHSUSA VE AĞUSTOS-KASIM 1914 ARASINDAKİ ASKERİ FAALİYETLERİ

Stanford J. Shaw

 

DOSTUMNAME: AFGAN TÜRKİSTAN’INDA BİR SAVAŞ AĞASI İLE YAŞAMAK

Brian Glyn Williams

 

KEMAL HAŞİM KARPAT’IN KİTAPLARI VE MAKALELERİ HAKKINDA BİR NOT

Kaan Durukan

Tarih Başlık Yazar Mecra Kaynak Detay