Aşkname


  • Dizi : Tasavvuf Klasikleri
  • İlk Basım Tarihi : 01.06.2015
  • Sayfa Sayısı : 224
  • Ebat : 13,5x21
  • Etiket Fiyatı : 25,00 ₺
  • ISBN : 978-605-5215-93-4
Aşk, Elest Bezmi’nde, o ezel buluşmasında hakikatimize gizlenen ilahî bir cevherdir. Derûnundaki hazinenin farkına varıp iç âlemindeki perdeleri kaldırabilenlere ezeliyet sırlarını açıp ebediyet şarabını içiren, onun varlığını hissetmeden yaşayan kalpleri taşa çeviren bir mefhumdur. Aşk, tasavvufa göre âlemlerin yaratılış sebebidir. Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım, hadis-i kudsîsinin muhatabı olan Efendimizin (sav) sünnetidir. Mistik Şark ve maneviyatçı Garp edebiyatlarının biricik mevzusu olan aşk, Allah'ın "Ol" kelâmıdır. Asırlardır kalem erbabının satırlarını süsleyen; ismi malum, cismi mevhum Sîmurg'dur. 

Aşknâme, babası Hz. Mevlânâ'nın engin ve coşkulu aşk niyazını düstur edinen Sultan Veled’in ilahî aşkı anlattığı doksan iki beyitlik Farsça Aşknâme şiirine, Edirne Mevlevîhâne Dergâhı Mesnevîhânlarından Hasan Hâlid el-Mevlevî’nin yazdığı şerhtir.

Aşknâme, “Yâri Hakk olan başkasını nasıl beğenir!” hakikatinden yola çıkarak nazarlarımızı fâni olandan bâki olanın Cemâline çeviriyor. Bu kesret âleminde yanan yüreklerimizi gerçek sevginin pınarından yudumlarla serinletiyor.
Tarih Başlık Yazar Mecra Kaynak Detay