İskender


  • Dizi: Roman
  • İlk Basım Tarihi: 01.10.2022
  • Sayfa Sayısı: 352
  • ISBN: 978-605-08-4574-7
  • Etiket Fiyatı: 100,00

Bilinen dünyanın gizemlerle dolu coğrafyaları: Makedonya Krallığı, Yunan birliği ve Pers İmparatorluğu...

Bunların ötesindeyse bilinmeyen bir dünya...

Ve bu dünyanın fatihi olmakta adım adım ilerleyen genç ve hırslı bir lider: Büyük İskender.

O, büyük filozof Aristoteles’in sadık öğrencisi, tarih sahnesinde eşi benzeri görülmemiş askerî başarılara imza atmış bir komutan ve kıvrak zekâsıyla Pers İmparatorluğu’nu dize getirmiş bir hükümdardı. Babası Kral Philip’in ardından kadim düşmanları kibirli Yunan birliğinin baskısına başkaldırıyor ve Perslerden alacağı intikam için hazırlanıyordu. Bu uğurda Persepolis’ten Hindistan’a, Maveraünnehir’den Babil’e dünyayı dönecek ve eşsiz başarılara imza atacaktı.

Eserleri altı dile çevrilen, Türkiye’nin en çok okunan tarihî romanlarının yazarı, "günümüzün Peyami Safa'sı" olarak anılan Okay Tiryakioğlu’nun kaleminden zekâsı, liderliği ve azmiyle pek çok hükümdara ilham olmuş bir dünya fatihinin sürükleyici ve derinlikli hikâyesi: İskender

Tarih Başlık Yazar Mecra Kaynak Detay