Otağ IV: Gazneli Mahmud


  • Dizi: Popüler Tarih
  • İlk Basım Tarihi: 01.02.2024
  • Sayfa Sayısı: 224
  • Ebat: 13,5x21
  • ISBN: 978-625-6767-07-2
  • Etiket Fiyatı: 250,00

“Ya İlahi! İslâm dinine yardım etmek, İslâm’ın düşmanlarını söküp atmak maksadıyla her yıl gaza için Hindistan’a gitmeyi kendime farz kılıyorum. Beni mansur ve muzaffer eyle. Niyetimi halis eyle!”

Gazneli Mahmud

Türk tarihinde vazgeçilmez bir yere sahip olan, çok uluslu yapısıyla imparatorluk hüviyeti taşıyan, Orta Doğu’da Ehl-i Sünnet inancını tahkim eden Gazne Devleti’nin efsanevi hükümdarı Gazneli Mahmud (971-1030); kazandığı zaferlerle, kişiliğiyle ve dönemindeki sanat anlayışıyla okuyucunun karşısına çıkıyor! Osmanlı Devleti’nin tüm safhalarını KAYI serisi ile yüz binlere ulaştıran Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, şimdi ise İslâm dünyasına yön veren Türk devletlerinin, liderlerinin ve örnek şahsiyetlerinin tarihini anlatmaya OTAĞ serisinin 4. eseri ile devam ediyor.

·         Gazneli Mahmud’un babasından aldığı tarihî miras ve zaferlerine etkisi…

·         17 Hint seferi ve İslâm’ı Hint topraklarında tanıtıp yayması…

·         İran’da Şii Büveyhoğulları ile mücadelesi ve ehl-i sünneti hâkim kılma gayreti…

·         Tarihî ve siyasi yönünün yanı sıra mücadeleci ruhu…

·         Gazneli Mahmud ile Selçuklu taht varisi Arslan Yabgu arasında geçen tarihî diyalog…

·         Horasan’dan Mekke’ye uzanan hac yolunun güvenliği için gösterdiği çaba…

·         Eğitime, şairlere, adalete ve tasavvufa verdiği önem…

·         Devletin ekonomisi için yaptıkları ve imar faaliyetleri…

·         Hayatı ve vefatındaki ibretlik dersler…

OTAĞ IV – Hindistan Fatihi: Gazneli Mahmud, isimli eserde, zorluklarla dolu bir başlangıçtan koca bir imparatorluğa dönüşen Gaznelilerin sürükleyici, merak uyandırıcı, akılda kalıcı tarihi yanında “Seyfüddevle/Devletin kılıcı” lakabını taşıyan bu büyük hakanın soluksuz okuyacağınız destansı hayatı sizleri bekliyor…

 

Tarih Başlık Yazar Mecra Kaynak Detay