Bir Harf Bir Medeniyet Mim Kitabı


  • Dizi: Kültür Tarihi
  • İlk Basım Tarihi: 01.02.2022
  • Sayfa Sayısı: 256
  • ISBN: 978-605-08-4274-6
  • Etiket Fiyatı: 85,00

Prof. Dr. İlhami Yurdakul’dan, kültür ve medeniyetimizin “mim” süzgecinden geçirildiği yepyeni bir kültür tarihi çalışması: Bir Harf Bir Medeniyet: Mim Kitabı. Yurdakul, yazının tarihinden başlayarak genelde medeniyetleri özelde ise Türk-İslam medeniyetini “mim” harfi sembolizmi üzerinden adeta resmediyor. Sanattan edebiyata, siyasetten tasavvufa, sözlü kültürden bürokrasiye, mistisizmden rüya tabirlerine, medreseden mektebe, ebced hesabından musikiye ve gizli teşkilatlara kadar hemen her alanda kullanılan “mim” harfi sembolizmi, ilk defa bir harf monografisi olarak bir arada.

* Orduda, maliyede, yargıda, İslam hukukunda ve merkez bürokrasisinde “mim” rumuzu hangi anlamlarda kullanılmıştır?
* Sultan II. Abdülhamid, sadrazamın mühür ve mim rumuzu kullanmasını neden yasaklamıştır?
* Matbaada “mim başı” ve “mim uzatmak” deyimi ne anlama gelmektedir?
* Hat sanatında “mim” harfi hangi usulle yazılmıştır?
* Edebiyatta sevgilinin ağzı neden “mim”e benzetilmiştir?
* Tasavvufta “mim perdesi” ifadesi ve “yedi mim duası” nasıl izah edilmiştir?
* Rüya tabirlerinde “mim” rumuzu hangi anlamlara gelmektedir?
* İstiklâl Savaşı’nda kurulan “Mim Mim Grubu” nasıl çalışmıştır?
* İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinin şifreli kelimesi ve “mim”
rumuzunun anlamı nedir?

Türk-İslam kültür ve medeniyetinin maddi kültür varlıkları ve düşüncesinin izahında “mim” harfinin daha nice gizemli bir sembol olarak yeri tek kitapta…
Prof. Dr. İlhami Yurdakul, tek bir harfin bile araştırma konusu olabileceğini, hakkında zengin malzemelerin bulunabileceğini ve alana özgün katkı sunabileceğini gösteriyor. Kültür tarihini “mim” perspektifinden, belgeler ve görseller eşliğinde okumak isteyenler için vazgeçilmez bir çalışma.

 

Tarih Başlık Yazar Mecra Kaynak Detay