Balkanların Şekillenme Sürecinde III. Ordu


  • Etiket Fiyatı: 150,00

"Hakan Özdemir sadece Makedonya’da konuşlu III. Ordu’nun kurumsal tarihini değil, onun komitacılara karşı verdiği gayrinizami savaşı ve uzun süre isyanları bastırmakla uğraştıktan sonra kendisinin isyancıya dönüşmesinin hikâyesini başarılı bir şekilde anlatmaktadır"
Prof. Dr. Mesut Uyar
(Antalya Bilim Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi Dekanı)

"Yakın Türkiye tarihi, Yakınçağ Osmanlı askerî tarihinin bıraktığı miras anlaşılamadan analiz edilemez. Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki topraklarını korumak ve kollamakla sorumlu III. Ordu ise Yakınçağ Osmanlı tarihinin en önemli kurumlarından biridir. Hakan Özdemir’in doktora tez çalışmasına dayanan elinizdeki kitap; aralarında Mustafa Kemal Atatürk’ün de bulunduğu Cumhuriyet'in kurucu kadrosu subayların yaşadığı ilk askerlik tecrübelerini, gayrinizami harp tarihimizi, Makedonya’da yaşanan ayrılıkçı hareketleri ve Cumhuriyete de miras kalan ordu-siyaset ilişkilerindeki gerilimlerin kökenini tarihî belgelere dayalı olarak  değerlendirmek isteyen okuyucular için alanında öncü bir eserdir."
Prof. Dr. Gültekin Yıldız
(Milli Savunma Üniversitesi, Kara Harp Okulu Dekanı)

Tarih Başlık Yazar Mecra Kaynak Detay