Osmanlı Devlet Teşkilâtında Reisülküttablık (XVIII. Yüzyıl)


  • İlk Basım Tarihi: 01.05.2023
  • Sayfa Sayısı: 336
  • ISBN: 978-605-08-4737-6
  • Etiket Fiyatı: 300,00

 Osmanlı merkez bürokrasisi içerisinde zamanla önem kazanan makamlardan birisi olan reisülküttâblık için XVIII. Yüzyıl, müessesenin klasik yapısına oturduğu bir devir olmuştur. Daha önce maliye haricindeki bürokratlar içinde daha çok ilmiye menşeli kimseler yer almakta iken XVI. yüzyılda reisülküttâblık artık kalemiye menşeli bürokratların yetiş­mesinde bir basamak ve yüzyıl sonlarına doğru profesyonel bürokratlar için yükselmenin başlıca unsurlarından biri haline gelmiştir.

Doç. Dr. Recep Ahıshalı’nın Osmanlı Devlet Teşkilâtında Reisülküttâblık (XVIII. Yüzyıl) isimli eseri bu kurumun XVIII.  yüzyılda geçirdiği dönüşüme ve artan önemine dikkat çekiyor. Üç ana bölümden oluşan  çalışma, XVIII. yüzyılda reisülküttâblığın devlet teşkilâtı ve Osmanlı kültür hayatı içerisindeki yerine odaklanıyor. Reisülküttâbların XVIII. yüzyıldaki yetişme prosedürleri, menşeleri, tayin, azil veya yükselmelerinde rol oynayan faktörler, reisülküttâblığa bağlı kalemler ile reisülküttâbın iç işleri ve dış işlerindeki görevlerini etraflıca inceleyen yazar, bu makamın devlet teşrifatındaki yerini de ayrıca ele alıyor.

Reisülküttâblıktan Hariciye’ye dönüşüm süreci içinde Dışişlerinin tarihî serüveni bu kitapta…

Tarih Başlık Yazar Mecra Kaynak Detay