Hıtayname


  • Etiket Fiyatı: 65,00

Hıtâynâme, Ali Ekber tarafından 16. yüzyılın başlarında yazılmış, adını merkezi Pekin olan Sarı Nehir ile Çin Seddi arasındaki bölgeden alan ve önce Yavuz Sultan Selim’e ardından Kanuni Sultan Süleyman’a sunulan bir seyahatnamedir. Aynı zamanda Çin’in yönetim şekli hususunda vermiş olduğu önemli bilgiler nedeniyle bir siyasetname niteliği de taşımaktadır.

Dr. Deniz Erçavuş ve Şeyda Arısoy tarafından Farsçadan çevrilerek yayına hazırlanan bu seyahatnamede; Çin’in sınırları, Çin’e giden yollar, farklı dinleri, İslamiyet’in Çin’deki durumu, şehirleri, hisarları ve onların düzeni, saltanat sistemi, posta teşkilâtı, ordu teşkilâtı, şehirlerdeki hazineleri, Çin hakanının sarayı, hazinesi ve hizmetçileri, Çin zindanları, bayramları, Çin ülkesinin on iki kısmı, ziyafetleri, saygı gösterme tarzları, ilim ve sanatları, tedavi yöntemleri, takvimleri, kanunları, hattathaneleri, Çin’e gelip giden halk, Kalmuklar, Tibetliler ve Hintliler ile ilişkileri, tarım ve mahsulleri, para birimleri ve resim atölyeleri hakkında çok değerli bilgiler verilmektedir. Eser ihtiva ettiği bu bilgiler sebebiyle en önemli Çin tarihi kaynaklarından biri olma özelliğini de taşımaktadır.

Timaş Akademi, günümüz dünyasının süper güçlerinden biri olan Çin’in 16. yüzyılda nasıl siyasi ve sosyal bir yapıya sahip olduğunu merak eden okurların elinden bırakmayacakları bir eserle koleksiyonunu genişletmeye devam ediyor.

Tarih Başlık Yazar Mecra Kaynak Detay