Tasavvuf Öğretileri


  • Dizi : Tasavvuf Araştırmaları
  • İlk Basım Tarihi : 01.10.2019
  • Sayfa Sayısı : 216
  • Ebat : 13,5x21
  • Etiket Fiyatı : 25,00 ₺
  • ISBN : 978-605-9778-90-9
"Tasavvuf, Allah'ın hakikatine itimat etmekten başka bir şey değildir." 
Ebû Kâsım el-Kuşeyrî
 
Tasavvuf Öğretileri, İslâm ve tasavvuf araştırmaları profesörü Carl W. Ernst'ün en önemli çalışmalarından biri mahiyetindedir. Titiz bir tercüme süreci ile ilk kez Türkçede neşredilen bu eser, özlü bir tasavvuf tarihi el kitabı olma niteliği taşıyor. Bunun yanında, tasavvufun gelişim boyutunu ele almakla kalmıyor, Kur'ân-ı Kerîm'e en derin boyutuyla odaklanmanın, yani sûfîyâne bakışın püf noktalarını ortaya koyuyor.
 
Çalışmalarında, tasavvufî düsturları belirli bir tarihsellik gözeterek inceleyen Ernst, bu çalışmasında birtakım İslamî düsturların tasavvufî bakış açısıyla yorumunu, Ebu Nâsır es-Serrâc'dan Rûzbihân Baklî'ye, Ebu'l-Kâsım el-Kuşeyrî'den Necmeddin Kübrâ'ya, birçok tasavvuf büyüğüne nispetle, onların eserlerinden ve görüşlerinden örneklerle inceliyor. Bu anlayışın dünya çapındaki dayanak noktalarını, insanoğlunun manevî arayışa eğilimi çerçevesinde irdeliyor.
Tarih Başlık Yazar Mecra Kaynak Detay
13.09.2019 Sonbaharda bunları okuyacağız Kadir Güven Dijital Sabah Gazetesi Habere Git